IVF-behandling

 

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 maj 2023. (För gällande prislista fram till den 1 maj 2023, vänligen kontakta oss.) Vid IVF skall betalning ske före äggaspiration. Fakturan skickas ut vid behandlingsstart. Vänligen kontakta oss om mer information önskas.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

IVF-behandling vid Livio Falun

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 75 % .

38 000 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

IVF-behandling ultraljud på annan ort

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 75 % .

36 000 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

IVF-behandling vid Livio Falun (via hemortsläkare som har samarbetsavtal med kliniken i Falun).

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas får paret betala endast hemortsläkarens kostnad och 750 kr till Falun om inte ägguttag kan göras eller 75 % av klinikens kostnad samt hemortsläkarens kostnad om ingen embryoåterföring kan göras.

29 250 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

Totalfrys (som färsk behandling, ingen extra kostnad)

Återförande av frysförvarade befruktade ägg

20 000 kr

(Exklusive infektionsscreening).

När embryo/n ej klarat upptining debiteras

0 kr (eventuell kostnad för ultraljudsundersökning kan tillkomma)

Infrysning av embryon

4 000 kr/år

Årlig frysförvaringsavgift embryon år 2-10

3 000 kr/år

Årlig frysförvaringsavgift spermier

3 000 kr/år

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

9 000 kr

(Exklusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun <39 år (hela behandlingen)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

75 000 kr

(Exklusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun 39-41 år (hela behandlingen)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

88 000 kr

(Exklusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun <39 år (via hemortsläkare)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta kräver att kvinnan ej fyllt 39 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

57 500 kr

(Exklusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun 39-41 år (via hemortsläkare)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 39-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

70 500 kr

(Exklusive infektionsscreening).