Kontrakt paketpris

Kvinnan får inte ha fyllt 39 år. Paketpriset  ska godkännas av läkare på kliniken och innebär tre behandlingar med återförande av embryo/n,  samt återförande av ett fryst embryo. Ett kontrakt upprättas mellan behandlande läkare och paret. För vidare information kontakta vår klinik.

Kvinnor som är 39-41 år. Paketpriset ska godkännas av läkare på kliniken och innebär tre behandlingar med återförande av embryo/n , samt återförande av ett fryst embryo.  Ett kontrakt upprättas mellan behandlande läkare och paret. För vidare information vänligen kontakta vår klinik.